Вести


МСУБ Обавештења

Будите информисани о нашим активностима


Пратите нас...

Facebook Twitter Facebook FacebookРадно време


Музеј савремене уметности

Ушће 10, блок 15, Београд
Радно време: од 10:00 до 18:00, четвртком од 10:00 до 22:00
Уторком је Музеј затворен за публику
Цена улазнице је 300 динара
Групне улазнице су 200 динара
За студенте, ученике средњих и основних школа, пензионере улазница је 150 динара
Сваке среде улаз је слободан.

****

Салон Музеја савремене уметности

Париска 14, Београд
Радно време: од 12:00 до 20:00, осим уторком
Улаз слободан

****

Галерија-легат Милице Зорић и Родољуба Чолаковића

Родољуба Чолаковића 2, Београд
Радно време: од 12:00 до 20:00, осим уторком
Улаз слободан

15 година Награде „Димитрије Башичевић Мангелос“, Легат Чолаковић

Изложбе | 08.07.2016
Изложба 15 година Награде „Димитрије Башичевић Мангелос“
ако постоји "наша" и "њихова" истина
постоји и моја
дакле, има више истина -
која је права истина
Димитрије Башичевић Мангелос
 
Галерија-легат Милице Зорић и Родољуба Чолаковића (Родољуба Чолаковића 2)
8. јул – 29. август 2016.године / сваког дана од 12 до 20 часова, осим уторком
 
Отварање изложбе у петак, 8. јула у 20 часова
Од 20.30 часова аудио-визулени перформанс, Изванредни Боб: Post Noise Шик – Шмек

Уметници/це: Изванредни Боб, Владимир Николић, Милица Ружичић, Милена Путник, Синиша Илић, Катарина Здјелар, Иван Петровић, Ивана Смиљанић, Душица Дражић, Марина Марковић, Слободан Стошић, Саша Ткаченко, Наташа Кокић и Марко Марковић

Кустоси изложбе: Мирослав Карић и Уна Поповић 
 
Оснивање Награде за најбољег младог домаћег уметника „Димитрије Башичевић Мангелос“ пре деценију и по било је део шире иницијативе коју је још почетком деведесетих година прошлог века покренуо Фонд за цивилно друштво из Њујорка (Foundation for Civil Society, NY) као први интернационални наградни програм за младе визуелне уметнике/це у тадашњој Чехословачкој. 1990. године председник Вацлав Хавел, на предлог бившег амбасадора САД Вилијема Луерса (William Luers) и његове супруге Венди Луерс (Wendy Luers), оснивачице и председнице Фонда за цивилно друштво, заједно са групом уметника и интелектуалаца, установљава награду која ће понети име проминентног чешког ликовног и књижевног критичара, есејисте и филозофа, Јидриха Халупецког (Jindřich Chalupecký). Награда је покренута са идејом да се организује годишњи отворен, транспарентни конкурс са независним жиријем који ће валоризовати рад уметника/ца до 35 година, са циљем да им се отвори простор и створи могућност интернационалних искустава. Од самог почетка награда је подразумевала вишемесечни студијски и резиденцијални боравак у Сједињеним америчким државама, најпре у Headlands Center for the Arts, Сосалитоу Калифорнији, потом и дуги низ година у International Studio and Curatorial Program у Њујорку, а од 2015. у Residency Unlimited, такође у Њујорку. Временом, организатори из других земаља централне и југоисточне Европе преузимају овакву структуру награђивања и њиховим залагањем успостављена је мрежа Young Visual Artists Awards, која у овом тренутку укључује десет чланица. Као део ове мреже и иницијативе, 2002. године Центар за савремену уметност у Београду, уз подршку Фонда за цивилно друштвоиз Њујорка, оснива годишње признање које ће се додељивати младим ауторима/кама за особено вишегодишње заокружено критичко и естетско промишљање, као и реализацију остварену у уметничком раду. Награда је названа именом проминентног критичара и теоретичара уметности и уметника са простора бивше Југославије, Димитрија Башичевића Мангелоса, чији ће критичарски и теоријски рад, између осталог, остати упамћен и по препознавању и афирмисању потенцијала нових пракси и младих уметника. У тренутку када је основана и први пут додељена Награда, „Мангелос“ ће бити јединствена форма подршке млађој генерацији, протагонистима овдашње савремене уметничке сцене и већој видљивости њиховог рада. Након Центра за савремену уметност Београд, организацију Награде преузимају Контекст галерија и Уметничко удружење Dez.org, а од 2011. године, Награду воде Ремонт - независна уметничка асоцијација и Фонд Илија & Мангелос. 
У организацију, или индиректну реализацију главних и пратећих активности Награде „Д. Б. Мангелос“ (конкурс, изложба финалиста, самостална изложба добитника/ца Награде, дискурзивни програми), готово од самог почетка су, на одређени начин, били укључени релевантни актери (организације, колективи, иницијативе, појединци, институције), када је реч о локалним дешавањима у области савремене визуелне уметности. Последњих 15 година Награда се показала као важан чинилац у афирмацији уметничких пракси младих уметника/ца и за професионалну заједницу остаје посебно важна у контексту сагледавања годишње текуће уметничке продукције, могућности њеног континуираног валоризовања, откривања потенцијала, али и дијагностиковања проблема и могућих недостатака саме сцене. Иако прилика студијске посете једном од светских уметничких центара као што је Њујорк јесте нешто што овај наградни програм чини јединственим, његов велики допринос за уметнике/це заправо представља прилика да се у низу поступака, од приређивања конкурсног материјала/портфолиа (селекција и експликација радова), касније евентуалне припреме за изложбу финалиста и разговора са члановима жирија, прође кроз неопходан процес у артикулисању, контекстуализовању и јавној презентацији сопственог рада. Награду „Д.Б. Мангелос“ такође треба посматрати као важно поље професионалне комуникације и размене, трансфера знања и искуства између актера сцене, што даље могу постати потенцијални уводи у нова поглавља развијања, реструктуирања, трансформација и унапређивања Награде, као снажне платформе, не само за подршку и промоцију уметничке продукције, већ и за критичку рефлексију и анализу ширих контекста у којима уметност данас функционише, битних питања у вези са побољшањем статуса уметника и услова у којима раде. 
 
Изложба не полази од одређеног тематског оквира или тезе, већ је пре свега конципирана као преглед различитих ауторских позиција, приступа, поетика, уметничких истраживања бивших добитника и добитница Награде. Обухватајући период последњих 15 година, изложба јесте и својеврсан резиме и један од мноштва могућих погледа на уметничку сцену након 2000, њену динамику, карактеристике, феномене, развоје, тенденције. На изложби су представљени аутори и ауторке који су професионално стасавали у времену које ће након деценије изолације и кризе донети извесни оптимизам, али које ће исто тако врло брзо бити захваћено новим транзицијским проблемима, усложњавањем друштвено политичких прилика; а, ако говоримо о ситуацији и стању на пољу културе, остаће обележено и бескрајним реконструкцијама музејâ, даљим изазовима и неизвесностима опстајања и функционисања уметничке и шире културне заједнице. У таквом контексту су стварале, и даље су активне, генерације уметника и уметница, које покушавају да нађу начине за истрајан уметнички ангажман, упркос бројним неусловностима, нестабилностима, одсуству шире друштвене рецепције о значају савременог стваралаштва као битном делу културног наслеђа једне средине. Мапирање, тематизација и проблемска сагледавања уметничких дешавања и деловања од почетка новог века се тек очекују у студиознијим стручним анализама и ова изложба би у том смислу могла да буде мали прилог будућој историзацији, интерпретацији, контекстуализацији и валоризовању сцене, дефинисане и обликованекроз уметничке продукције, догађаје, појаве, иницијативе, институционални и ванинституционални сектор, различите стратегије и форме самоорганизовања, излагачке политике и просторе. Посебно је значајно што сама организација Награде, тим пре што тежи да остане ванинституционална и независна, у погледу разматрања и презентовања добитника/ца и особених уметничких дисциплина, треба да има подршку званичних институција и матичних кућа за представљање и анализу савремених уметничких токова. Овом изложбом се антиципира све оно што мора да се деси у некој од наступајућих година. 
Дугогодишње уметничке активности, конзистентна медијска и тематска истраживања бивших лауерата/киња Награде „Д.Б. Мангелос“ остају микро оквири и позиције у тематизовању и маркирању шире и сложеније слике локалних уметничких збивања у поменутом периоду, диверзитета токова и пракси, и њихових релација према интернационалним кретањима у савременој визуелној уметности. Награђени аутори и ауторке у својим биографијама између осталог бележе учешћа на свим значајним домаћим уметничким манифестацијама (Бијенале младих у Вршцу, Октобарски салон, Меморијал Надежда Петровић), представљање Србије на Венецијанском бијеналу, резиденцијалним програмима, стипендијама, самосталним, групним изложбама, кустоским и истраживачким пројектима у галеријама и музејима у готово читавом свету. Након претходног обележавања јубилеја Награде у Музеју савремене уметности Војводине и изложбе „Између када и ако“, кустоскиње Радмиле Јоксимовић, актуелна изложба је прилика да се у рецентнијим и најновијим продукцијама досадашњих награђених још једном сагледају особености њихових ауторских деловања у којима ће промишљати широк спектар тематских и проблемских садржаја: од значаја саме Награде, социо-политичких контекста у којима настају и развијају се уметничке продукције, комплексности историјског наслеђа, промена конкретних простора услед друштвено-политичких ситуација, трансформације урбаних средина, преко истраживања динамика, механизама и стања у остваривању односа индивидуа – колектив, интимно – јавно. 
Награда „Димитрије Башичевић Мангелос“ је последњих 15 година реализована уз свесрдно залагање локалних организатора, Центра за савремену уметност Београд, Контекст галерије, Уметничког удружења Dez.org, Фонда Илија & Мангелос, Ремонт – независне уметничке асоцијације, као и многих појединаца: Бранислава Димитријевића, Свебора Миџића, Марка Милетића, Виде Кнежевић, Иване Марјановић, Јелене Радић, МирјанеБобе Стојадиновић, Иване Смиљанић, Иване Башичевић Антић и Мирослава Карића. Студијски и резиденцијални боравак добитника и добитница Награде у Сједињеним Америчким Државама не би био могућ без организација: Foundation for Civil Society, Trust for Mutual Understanding, International Studio and Curatorial Program, Residency Unlimited, Венди Луерс, Ирене Коварове, Ериоле Пире, Бошка Бошковића. 
Каталог изложбе са пратећим текстовима изаћиће до краја 2016. године у издању Музеја савремене уметности.
Изложбу 15 година Награде „Димитрије Башичевић Мангелос“ подржао је Музеј савремене уметности у Београду и Министарство културе и информисања Републике Србије.