Вести


МСУБ Обавештења

Будите информисани о нашим активностима


Пратите нас...

Facebook Twitter Facebook FacebookРадно време


Музеј савремене уметности

Ушће 10, блок 15, Београд
Радно време: од 10:00 до 18:00, четвртком од 10:00 до 22:00
Уторком је Музеј затворен за публику
Цена улазнице је 300 динара
Групне улазнице су 200 динара
За студенте, ученике средњих и основних школа, пензионере улазница је 150 динара
Сваке среде улаз је слободан.

****

Салон Музеја савремене уметности

Париска 14, Београд
Радно време: од 12:00 до 20:00, осим уторком
Улаз слободан

****

Галерија-легат Милице Зорић и Родољуба Чолаковића

Родољуба Чолаковића 2, Београд
Радно време: од 12:00 до 20:00, осим уторком
Улаз слободан

"Читајте о..."

Прojeкaт Читajтe o ... прeдстaвљa eлeктрoнску читaoницу у кojoj ћe сe нaћи нajкoмплeтниje библиoгрaфиje сa цeлoкупним тeкстoвимa o умeтницимa и умeтничким пojaвaмa сa прoстoрa бившe Jугoслaвиje. Eлeктрoнскa читaoницa сaдржи фoтo и видeo дoкумeнтaциjу кoja сe чувa у Oдeљeњу зa умeтничку дoкумeнтaциjу. Дo сaдa je oтпoчeт рaд нa слeдeћим читaoницaмa:

Петар Лубарда
Сава Шумановић
Авангарда
Музеј савремене уметности

http://www.citajteo.rs
www.facebook.com/citajteo.msub