Вести


МСУБ Обавештења

Будите информисани о нашим активностима


Пратите нас...

Facebook Twitter Facebook FacebookРадно време


Салон Музеја савремене уметности

Париска 14, Београд
Радно време: од 12:00 до 20:00, осим уторком
Улаз слободан

****

Галерија-легат Милице Зорић и Родољуба Чолаковића

Родољуба Чолаковића 2, Београд
Радно време: од 12:00 до 20:00, осим уторком
Улаз слободан

****

Галерија Петра Добровића

Краља Петра 36/IV, Београд
Галерија је тренутно затворена за публику.

Јавне набавке

ПРАВИЛНИК о ближем уређивању поступка (јавне) набавке

2017. година

ЈАВНА НАБАВКА - Куповина добара - Мобилијар радног и изложбеног простора објекта Музеја савремене уметности, ППБО - добара бр. 01/17 - У ТОКУ

Конкурсна документација

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда 

Графичка документација – шеме

Каталог

Ентеријер перспективе

ЈАВНА НАБАВКА - Извођење додатних грађевинских, грађевинско-занатских, машинских и електро радова на објекту Музеја савремене уметности, ППБО - радова бр. 01/17 - У ТОКУ


ЈАВНА НАБАВКА - Куповина добара - Електрична енергијаЈНМВ - добара бр. 01/17 - ЗАВРШЕНА 

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - Куповина добара - Изложбени мобилијар, ЈН - добара бр. 02/17 - У ТОКУ

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Графичка документација

Одговор заинтересованом лицу - 1

Одлука о додели уговора

ЈАВНА НАБАВКА - Куповина добара - Мобилијар радног и изложбеног простора објекта Музеја савремене уметности, ЈН - добара бр. 01/17 - ЗАВРШЕНА 

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Графичка документација - шеме

Каталог

Ентеријер перспективе

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

2016. година

ЈАВНА НАБАВКА - Израда пројекта радног и изложбеног простора објекта Музеја савремене уметности, ЈНМВ - услуга бр. 01/16 - ЗАВРШЕНА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Ситуација

Основа приземља (затечено стање)

Основа плафона (приземље) 

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА - Куповина добара - Горива, ЈНМВ добара бр. 02/16 – ЗАВРШЕНА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одговор заинтересованом лицу - 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - Куповина добара - Електрична енергија, ЈНМВ добара бр. 01/16 – ЗАВРШЕНА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација – измена и допуна 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда / пријава

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - Откуп уметничких дела за 2016. годину, ППБО добара бр. 01/16 - ЗАВРШЕНА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора 

Обавештење о закљученом уговору Партија 1 

Обавештење о закљученом  уговору Партија 2 

Обавештење о закљученом  уговору Партија 4

Обавештење о закључнеом уговору Партија 3

ЈАВНА НАБАВКА - Извођење радова на адаптацији, реконструкцији и доградњи објекта Музеја савремене уметности, ЈН радова бр. 01/16 - ЗАВРШЕНА

Конкурсна документација

Листа светиљки

Шеме браварије

Предмери

Позив за подношење понуде

Invitation to tender

Одговор заинтересованом лицу - 1

Одговор заинтересованом лицу - 2 

Одговор заинтересованом лицу - 3

Одговор заинтересованом лицу - 4 

Одговор заинтересованом лицу - 5 

Конкурсна документација – измена и допуна 

Предмери - измена и допуна

Одговор заинтересованом лицу - 6 

Одговор заинтересованом лицу - 7 

Одговор заинтересованом лицу - 8 

Шеме и детаљи 

Покретна опрема сутеренског дела - позиције од 13-05 до 13-11

Одговор заинтересованом лицу - 9 

Одговор заинтересованом лицу - 10 

Одговор заинтересованом лицу - 11

Одговор заинтересованом лицу - 12  

Одговор заинтересованом лицу - 13 

Одговор заинтересованом лицу - 14 

Одговор заинтересованом лицу - 15 

Одговор заинтересованом лицу - 16 

Одговор заинтересованом лицу - 17

Одговор заинтересованом лицу - 18  

Одговор заинтересованом лицу - 19 

Одговор заинтересованом лицу - 20 

Одговор заинтересованом лицу - 21

Одговор заинтересованом лицу - 22

Одговор заинтересованом лицу - 23

Одговор заинтересованом лицу - 24

Одговор заинтересованом лицу - 25

Одговор заинтересованом лицу - 26      

Одговор заинтересованом лицу - 27 

Одговор заинтересованом лицу - 28

Одговор заинтересованом лицу - 29

Одговор заинтересованом лицу - 30

Одговор заинтересованом лицу - 31   

Одговор заинтересованом лицу - 32 

Одговор заинтересованом лицу - 33 

Одговор заинтересованом лицу - 34

Одговор заинтересованом лицу - 35

Одговор заинтересованом лицу - 36 

Одговор заинтересованом лицу - 37

Одговор заинтересованом лицу - 38

Одговор заинтересованом лицу - 39

Одговор заинтересованом лицу - 40      

Одговор заинтересованом лицу - 41

Одговор заинтересованом лицу - 42

Одговор заинтересованом лицу - 43   

Измене и допуне одговору заинтересованом лицу - 34

Одлука о додели уговора - Партија 1

Одлука о додели уговора - Партија 2 

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - Партија 1

Обавешетење о закљученом уговору - Партијa 2

Обавешетење о закљученом уговору - Партијa 1

2015. година

ЈАВНА НАБАВКА - Израда пројекта спољног уређења терена око објекта МСУ, ЈНМВ услуга бр. 01/15 – ЗАВРШЕНА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - Куповина добара - Гасно уље, ЈНМВ добара бр. 04/15 - ЗАВРШЕНА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одговор на питање бр. 1

Одговор на питање бр. 2

Конкурсна документација – измена и допуна

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда / пријава

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - Куповина добара - Канцеларијски материјал, ЈНМВ добара бр. 03/15 – ЗАВРШЕНА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одговор на питање бр. 1

Одговор на питање бр. 2

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - Куповина добара - Горива, ЈНМВ добара бр. 02/15 – ЗАВРШЕНА 

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - Откуп уметничких дела за 2015. годину, ППБО добара бр. 01/15 - ЗАВРШЕНА

Конкурсна документација

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

ЈАВНА НАБАВКА - Куповина добара - Електрична енергија, ЈНМВ добара бр. 01/15 – ЗАВРШЕНА

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - Вршење стручног надзора над извођењем радова на адаптацији, реконструкцији и доградњи објекта Музеја савремене уметности, ЈН услуга бр. 01/15 -  ЗАВРШЕНА

Конкурсна документација 

Позив за подношење понуде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда / пријава

Одговор на питање бр. 1

Одговор на питање бр. 2

Одговор на питање бр. 3

Одговор на питање бр. 4

Одговор на питање бр. 5

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - Извођење радова на  адаптацији, реконструкцији и  доградњи објекта Музеја савремене уметности, ЈН радова бр. 01/15 – ЗАВРШЕНА

Претходно обавештење

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде 

Позив за подношење понуде (енг) 

Одговор на питање бр. 1

Одговор на питање бр. 2

Одговор на питање бр. 3

Одговор на питање бр. 4

Одговор на питање бр. 5

Одговор на питање бр. 6

Одговор на питање бр. 7

Одговор на питање бр. 8

Одговор на питање бр. 9

Одговор на питање бр. 10

Одговор на питање бр. 11

Одговор на питање бр. 12

Одговор на питање бр. 13

Одговор на питање бр. 14

Одговор на питање бр. 15

Одговор на питање бр. 16

Одговор на питање бр. 17

Одговор на питање бр. 18