Вести


МСУБ Обавештења

Будите информисани о нашим активностима


Пратите нас...

Facebook Twitter Facebook FacebookРадно време


Музеј савремене уметности

Ушће 10, блок 15, Београд
Радно време: од 10:00 до 18:00, четвртком од 10:00 до 22:00
Уторком је Музеј затворен за публику
Цена улазнице је 300 динара
Групне улазнице су 200 динара
За студенте, ученике средњих и основних школа, пензионере улазница је 150 динара
Сваке среде улаз је слободан.

****

Салон Музеја савремене уметности

Париска 14, Београд
Радно време: од 12:00 до 20:00, осим уторком
Улаз слободан

****

Галерија-легат Милице Зорић и Родољуба Чолаковића

Родољуба Чолаковића 2, Београд
Радно време: од 12:00 до 20:00, осим уторком
Улаз слободан

Промоција зборника радова „Скулптура: Медиј, метод, друштвена пракса“ / Салон МСУБ / 26.4.17. у 18 часова

Говорни програми | 26.04.2017

Зборник радова Скулптура: Медиј, метод, друштвена пракса


Салон Музеја савремене уметности у Београду (Париска 14)
Среда, 26. април 2017. године у 18 часова

 

У представљању Зборника радова учествују Милица Пекић (КИОСК – Платформа за савремену уметност, Београд), Катарина Митровић (Историјски музеј Србије, Београд), Ана Богдановић (Одељење за историју уметности Филозофског факултета Универзитета у Београду), Сузана Вуксановић (Музеј савремене уметности Војводине, Нови Сад) и Дејан Сретеновић (Музеј савремене уметности, Београд). 

Публикација Скулптура. Медиј, метод, друштвена пракса. Зборник радова објављена је у оквиру националне научне конференције одржане у Музеју савремене уметности Војводине у Новом Саду, 25. новембра 2016. године, а чији учесници су били: др Дејан Сретеновић, мр Катарина Митровић, др Мариела Цветић, др Маја Станковић, Милица Пекић, др Лидија Мереник, др Јасмина Чубрило, ма Ана Богдановић и мр Сузана Вуксановић. 

Имајући у виду да вредност, значај и хетерогеност наслеђа које скултпура има за развој и грађење друштвеног идентитета културе у Србији и на ширем југословенском простору, а које у досадашњим научним и стручним изучавањима, као ни музејским изложбеним пројектима, није у свој својој сложености и проблематикама интерпретиран нити адекватно артикулисан, једнодневни симпозијум и Зборник радова Скулптура: Медиј, метод, друштвена пракса настали су из тежње да се иницира радни и мислећи простор за стварање и дијалог нових идеја и значења који се могу читати из разнородних уметничких гестова и ширих културних и политичких пракси у вези са скулптуром и њеним излагањем у изложбеном, музејском и јавном простору у Србији у 20. и 21. веку. 

Полазно питање пројекта односило се на начине на које се спрам просторних констелација приватног, институционалног и јавног карактера мисли и артикулише кроз скулптуру, односно скулпторски. Појам скулптуре овде је схваћен у смислу њеног проширеног поља које обухвата или се граничи са концептима објекта, архитектуре, тела, перформанса/догађаја као категоријама просторног карактера. Осим тога, проблеми попут друштвеног и културног статуса овако широко схваћеног појма скулпторских промишљања били су предмет дискусије, пре свега у смислу механизама и модела кроз које скулпторски објекти интереагују са пољима уметности и културе, репрезентације и историјске канонизације. Пажња је била посвећена и перформативним разматрањима скулптуре, односно њеним извођењем и деловањем кроз time-based медије и експерименте, попут видео уметности, извођачких уметности и позоришта. 

 

 

Зборник радова

„Скулптура: Медиј, метод, друштвена пракса“

Издавач: Музеј савремене уметности Војводине, Нови Сад, 2016.
Уреднице: Сузана Вуксановић, Ана Богдановић
Рецензенти: др Јеша Денегри, др Радош Антонијевић
 

Садржај:

Ана Богдановић, Сузана Вуксановић, Простори и разумевања скулптуре. Цртице о историји и савремености скулпторског медија

Дејан Сретеновић, Надреалистички објекат симболичке функције Ванета Бора

Катарина Митровић, Емоције у меморијалној скулптури социјализма – спомен-парк Крагујевачки октобар

Мариела Цветић, S, M, L, XL или one size fits all: величина статуе као идеолошки параметар

Маја Станковић, Да ли скулптура постоји у савременој уметности?

Милица Пекић, Обликовање форми друштвености – архитектура људских односа

Лидија Мереник, Идентитет медија и антимедиј у делу Ивана Грубанова Уједињене мртве нације, Павиљон Србије на Бијеналу у Венецији 2015.

Јасмина Чубрило, Преозначавање медија: Зоран Тодоровић „Неколико панорама за једну феноменологију ирационалног“ 

 

Одржавање научне конференције и објављивање Зборника радова Скулптура. Медиј, метод, друштвена праксаомогућило је Министарство културе и информисања Републике Србије.