Вести


МСУБ Обавештења

Будите информисани о нашим активностима


Пратите нас...

Facebook Twitter Facebook FacebookРадно време


Музеј савремене уметности

Ушће 10, блок 15, Београд
Радно време: од 10:00 до 18:00, четвртком од 10:00 до 22:00
Уторком је Музеј затворен за публику
Цена улазнице је 300 динара
Групне улазнице су 200 динара
За студенте, ученике средњих и основних школа, пензионере улазница је 150 динара
Сваке среде улаз је слободан.

****

Салон Музеја савремене уметности

Париска 14, Београд
Радно време: од 12:00 до 20:00, осим уторком
Улаз слободан

****

Галерија-легат Милице Зорић и Родољуба Чолаковића

Родољуба Чолаковића 2, Београд
Радно време: од 12:00 до 20:00, осим уторком
Улаз слободан

Стална поставка дела југословенске уметности из збирки Музеја савремене уметности


Аутор и кустос: Дејан Сретеновић

Стална поставка дела из збирки МСУБ мења се у периоду између 3 и 5 година и по правилу је заснована је на ауторским концепцијама реконструкције историјских целина, покрета, тенденција и индивидуалних појава у југословенском уметничком простору. Последња стална поставка из 2005. године обухватала је око 160 дела југословенске уметности насталих у периоду 1900-1981. и била је структуирана као склоп мини-изложби, распоређених у складу са просторним целинама изложбеног простора.

Структуирање поставке путем аутономних изложбених целина руковођено је двоструким разлогом: изложба је медиј примарне комуникације уметничког дела са публиком и стратегијски модел формирања знања о уметности. Из тог разлога, свака мини-изложба истовремено функционише као текст који конфигурише и интерпретира поједина поглавља историје југословенске уметности 20. века, али и као контекст за компаративно разумевање интрисичних значења и историјске позиције сваког појединачног уметничког дела. При том, редукован број експоната у свим изложбеним сегментима има за циљ да стави посебан нагласак на појединачна дела која је историја уметности у највећем броју већ верификовала као антологијска дела југословенске модерне уметности. Овако конципирана, стална поставка изложена дела подједнако третира као репрезентативне семантичке објекте и као аутохтоне естетске творевине, омогућавајући посетиоцима лакоћу кретања кроз свет идеја, тема и стилско-језичких оријентација југословенског уметничког простора.

Основни изложбени сегменти поставке распоређени су на следећи начин: почеци модерног сликарства (симболизам, импресионизам, реализам), сезанизам и посткубизам, експресионизам (боје и форме), интимизам, пионири апстракног сликарства, историјске авангарде (конструктивизам, надреализам), социјално ангажована уметност, експресивна фигурација после 1945, фантастична уметност и «тамни модернизам», апстракни пејсаж, енформел, неоконструктивизам и протоминимализам, позномодернистичка апстракна скулптура, београдска нова фигурација, концептуална уметност, видео-перформанс, инострана графика (апстракне тенденције после 1945, поп-арт).

Стална поставка представљена је на II и III нивоу изложбеног простора, док су приземље, IV и V ниво били намењени текућим изложбама. У терминима између текућих изложби, IV и V ниво користио се за представљање «модуларних», превасходно тематских и монографских изложби са делима из збирки МСУБ које настају као резултат истраживачког рада кустоса са збиркама. Такође, посебне модуле чине поставке дела из периода од 1980. до данас које због ограничености изложбеног простора није било могуће уврстити у сталну поставку. Модуларне изложбе омогућиле су већу фреквентност излагања дела из збирки, а такође су  намењене и приказивању у градовима по унутрашњости Србије.  


Стална поставка дела југословенске уметности из збирки Музеја савремене уметности
Стална поставка дела југословенске уметности из збирки Музеја савремене уметности