Вести


МСУБ Обавештења

Будите информисани о нашим активностима


Пратите нас...

Facebook Twitter Facebook FacebookРадно време

Музеј савремене уметности
Ушће 10, блок 15, Београд

Музеј је затворен за публику

****

Салон Музеја савремене уметности
Париска 14, Београд

Салон је затворен за публику

****

Галерија-легат Милице Зорић и Родољуба Чолаковића

Родољуба Чолаковића 2, Београд
Затворен за публику

Авангарда: од даде до надреализма, Народни музеј Аранђеловaц

Изложбе | 02.12.2015

ИЗЛОЖБА „АВАНГАРДА: ОД ДАДЕ ДО НАДРЕАЛИЗМА“ У АРАНЂЕЛОВЦУ

Народни музеј у Аранђеловцу 

од 02. до 14. децембра 2015. године 

отварање 02. децембра 2015. године у 16 часова

Ауторке изложбе: Александра Мирчић (Музеј савремене уметности) и Биљана Андоновска (Институт за књижевности и уметност).

На изложби „Авангарда: од даде до надреализма“  биће представљени надреалистички и дадаистички часописи, као један од повлашћених облика деловања ових авангардних покрета. Еволутивни токови и разноврсност дадаистичке и надреалистичке штампе и идеја биће представљени кроз више од четрдесет периодичних наслова објављиваних од 1916. до 1992. године.

Cabaret Voltaire, Merz, Cannibale, Дaдa, Зeнит, Дaдa тaнк, Dada jazz, Дaдa joк, Littérature, Путeви, Свeдoчaнствa, Вeчнoст, Црнo нa бeлo, Бeлa рeвиja, 50 у Eврoпи, Le grand jeu, Стишaвaњa, Tрaгoви, Чeтири стрaнe – И тaкo дaљe, Commerce, Surréalisme, La Révolution surréaliste, Le Surréalisme au service de la révolution, Нeмoгућe, Нaдрeaлизaм дaнaс и oвдe, Дaнaс, Нaшa ствaрнoст, Пeчaт, Minotaure, Documents, Acéphale, Le surréalisme, meme, L'Archibras, La Breche, Свeдoчaнствa, Дeлo, Meдиaлa.

Циљ изложбе је да прошири географски, хронолошки и поетички контекст за сагледавање пасионираних уређивачких пракси даде и надреализма. Изложба прати паралелно српске / југословенске и француске публикације и указује на плуралитет надреалистичких тенденција у обе средине, како би се боље разумела и специфична разлика коју уводи деловање званичне „тринаесторице“ београдских надреалиста. Укључивањем архивског материјала, надреалистички часопис сагледава се као велика лабораторија колективног стварања, а посебно су наглашена питања организације групе, аутоматизма и симулације, жеље и љубави, истраживачког и ангажованог духа надреализма. Изложба назначује и смерове превредновања надреалистичког наслеђа у измењеним културнополитичким околностима после Другог светског рата.

Већина изложбеног материјала истражена је и представљена на темељу грађе из заоставштине и Легата Марка Ристића (Архив и Библиотека САНУ), па је изложба уједно и прилика да се широј јавности укаже на изванредан културни профил и значај једног од највреднијих легата двадесетовековне, посебно надреалистичке уметности на Балкану.

Изложба је одржана у Галерији-легату Милице Зорић и Родољуба Чолаковића у Београду у периоду од 28. маја до 31. августа 2014. године, а током 2015. године и у Градском позоришту Бечеј Галерија „Круг“ (од 4. до 18. марта 2015) и у Народној библиотеци Бор (од 31.маја до 24. јуна 2015). Изложба је организована у оквиру пројекта „Европски контекст српског надреализма“. Више о пројекту пронађите на сајту www.надреализам.рс.

Музеј савремене уметности и Институт за књижевност и уметност посебно захваљују Библиотеци и Архиву САНУ, гђи Јелени Јовановић, проф. Александру Костићу, наследницима Оскара Давича, Историјском архиву Београда, Народној библиотеци Србије, Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“, Радио телевизији Србије, Академском филмском центру ДКСГ, као и бројним колегама који су подржали реализацију изложбе.