Вести


МСУБ Обавештења

Будите информисани о нашим активностима


Пратите нас...

Facebook Twitter Facebook FacebookРадно време

Музеј савремене уметности
Ушће 10, блок 15, Београд

Музеј је затворен за публику

****

Салон Музеја савремене уметности
Париска 14, Београд

Салон је затворен за публику

****

Галерија-легат Милице Зорић и Родољуба Чолаковића

Родољуба Чолаковића 2, Београд
Затворен за публику

Атеље за конзервацију и рестаурацију

Одељење обавља конзервацију и рестаурацију сликарских дела рађених разноврсним техникама и материјалима из збирки и легата МСУ. Одељење предлаже мере заштите уметничких дела и прати реализацију истих, спроводи мере заштите, константно прати стање у коме се налазе дела изложена у сталној поставци, на изложбама и у депоима Музеја и благовремено интервенише у случајевима где се укаже потреба. Одељење такође обавља послове евидентирања стања дела која се позајмљују другим установама или позајмљују за потребе изложби у Музеју. Проучава и разрађује методе рада и технологије најновијих материјала који се употребљавају у савременој уметности, прати кроз стручну литературу достигнућа у области конзервације и рестаурације, сарађује са конзерваторским службама других установа. Зависно од могућности, Одељење прихвата понуде за конзервацију и рестаурацију дела из других установа и приватног власништва. У вези заштите уметничких дела Одељење води стручну евиденцију и документацију.


Атеље за конзервацију и рестаурацију
Атеље за конзервацију и рестаурацију
Атеље за конзервацију и рестаурацију
Атеље за конзервацију и рестаурацију
Атеље за конзервацију и рестаурацију