Вести


МСУБ Обавештења

Будите информисани о нашим активностима


Пратите нас...

Facebook Twitter Facebook FacebookРадно време

Музеј савремене уметности
Ушће 10, блок 15, Београд

Музеј је затворен за публику

****

Салон Музеја савремене уметности
Париска 14, Београд

Салон је затворен за публику

****

Галерија-легат Милице Зорић и Родољуба Чолаковића

Родољуба Чолаковића 2, Београд
Затворен за публику

Душан Матић у надреализму, Музеј „Хореум Марги–Равно“

Изложбе | 07.09.2016

Изложба „Душан Матић у надреализму“

Сарадња Музеја савремене уметности у сарадњи са Народном библитеком „Душан Матић“ и Институтом за књижевност и уметност 


Музеј „Хореум Марги–Равно“ у Ћуприји

Од 7. до 12. септембра 2016. у оквиру манифестације 35. Матићеви дани

Отварање у среду 7. септембра од 18 часова 

Ауторка изложбе је Александра Мирчић, кустос Музеја савремене уметности, Београд. 


Изложба „Душан Матић у надреализму” представља специфичан сегмент стваралаштва Душана Матића и његову улогу у надреалистичком покрету. Фокусирана је на авангардна, посебно надреалистичка издања и на сам процес њиховог стварања као специфичне колективне форме изражавања авангардних уметника. Као један од главних актера надреалистичког покрета, Душан Матић му је дао теоријску основу у својим текстовима објављеним, како у преднадреалистичким часописима Путеви и Сведочанства у којима се утире пут ка надреализму, тако и у надреалистичким издањима у којима објављује текстове које је писао са другим надреалистима и утемељава идеју колективног рада, специфичну за надреалистички покрет. На изложби је, поред коначних резултата колективног рада штампаних у надреалистичким издањима, представљен и архивски материјал који нам приближава процес тог рада, а који се чува у Легату Марка Ристића у Архиву Српске академије наука и уметности. 

Душан Матић се авангарди придружује већ у часописима Зенит и Путеви 1922. године, одмах након повратка из Париза где је студирао филозофију. У уредништву је часописа Сведочанства, уз Растка Петровића, Марка Ристића и Александра Вуча. Године 1925. у Паризу упознаје Андре Бретона, када ће заједно са француским надреалистима потписати манифест Револуција пре свега и увек, објављен у часопису La Révolution surréaliste, и тада се јавно декларише као надреалиста. Био је потписник манифеста и један од покретача и уредника алманаха Немогуће–L'impossible заједно са Марком Ристићем, Александром Вучом, Ванетом Живадиновићем Бором, Оскаром Давичом, Миланом Дединцем и другима. Учествовао је у стварању часописа Надреализам данас и овде. Са Оскаром Давичом и Ђорђем Костићем написао је књигу Положај надреализма у друштвеном процесу (1932). Његова поема „Бистар лов у мутној води” (La pèche trouble dans l'eau), претходно објављена у алманаху Немогуће, изашла је у часопису Le surréalisme au service de la révolution br. 6, 1933. Заједно са Александром Вучом ради колаже и асамблаже. Објављује колаже у књизи Александра Вуча „Подвизи дружине Пет петлића“ (1933). 

Након Бретонове смрти 1966. године, Нова француска ревија објавила је специјалан број посвећен надреализму, у ком су своја сећања на Бретона објавили Душан Матић и Марко Ристић. Матић ће своја сведочења о Бретону прикупити у књизи „André Breton oblique” (Fata Morgana, Montpellier/Paris, 1976), која ће на српски бити преведена 1978. (Нолит). Нешто више о српском надреализму рећи ће нам тек у мемоарској књизи „Прошлост дуго траје” објављеној три године пред његову смрт 1977. године. 

Већина изложбеног материјала истражена је и представљена на темељу грађе из заоставштине Легата Марка Ристића (Архив и Библиотека САНУ), па је изложба уједно и прилика да се широј јавности укаже на изванредан културни профил и значај једног од највреднијих легата двадесетовековне, посебно надреалистичке уметности на Балкану. Део изложеног материјала је из библиотеке и колекције Музеја савремене уметности. 

Изложба је као резултат истраживачког и едукативног пројекта Европски контекст српског надреализма (www.nadrealizam.rs).