Вести


МСУБ Обавештења

Будите информисани о нашим активностима


Пратите нас...

Facebook Twitter Facebook FacebookРадно време

Музеј савремене уметности

Ушће 10, блок 15, Београд
Недеља–среда
10–18 часова

Четвртак–субота
10–22 часова

Уторком је музеј затворен за публику.

Улазнице:
· Цена улазнице: 600 рсд
· Групне улазнице: 400 рсд
· Студенти, ученици основних и средњих школа, пензионери: 300 рсд
· Породичне улазнице: родитељи (600 рсд) деца од 7 до 17 (150 рсд)
· Сваке прве среде у месецу улаз је бесплатан.
· Улазнице се могу купити на благајни музеја и преко https://www.tickets.rs/

Информације о групним посетама и вођењима на број телефона 063-862-3129, и на маил info@msub.org.rs сваки дан сем уторка од 10 до 18 часова.

Информације о продаји улазница МСУБ благајна (011) 3115 713

****

Салон Музеја савремене уметности

Париска 14, Београд
Радно време: од 12:00 до 20:00, осим уторком
Улаз слободан

****

Галерија-легат Милице Зорић и Родољуба Чолаковића

Родољуба Чолаковића 2, Београд
Затворен за публику

Едиција „Око уметности“


Eдициja "Oкo умeтнoсти" пoсвeћeнa je oбjaвљивaњу тeoриjских књигa и збoрникa тeкстoвa кojи сe бaвe истрaживaњeм и интeрпрeтaциjoм систeмских услoвa и друштвeнoг кoнтeкстa прoдукциje сaврeмeнe умeтнoсти. Eдициja je eдукaтивнo oриjeнтисaнa и нaмeњeнa je лoкaлнoj умeтничкoj зajeдници, eкспeртимa, студeнтимa и свимa oнимa зaинтeрeсoвaним зa oткривaњe oнoгa штo сe нaлaзи «oкo умeтнoсти» и чини прeдуслoв цeлoвитoг рaзумeвaњa сaврeмeних умeтничких прaкси.

 

Савремена уметност и музеј: критика политичке економије уметности
Приредила: Јелена Стојановић
Превод: Новица Петровић, Ђорђе Томић, Дејан Сретеновић
Година издања: 2013.
Број страна: 341
Димензије: 21 цм
(Едиција Око уметности ; 1)
ISBN 978-86-7101-291-1


 

Прилози за историју Музеја савремене уметности
Приредио: Дејан Сретеновић
Година издања: 2016.
Број страна: 352
Димензије: 21 цм
(Едиција Око уметности ; 2)
ISBN 978-86-7101-320-8