Вести


МСУБ Обавештења

Будите информисани о нашим активностима


Пратите нас...

Facebook Twitter Facebook FacebookРадно време

Музеј савремене уметности
Ушће 10, блок 15, Београд

Летње радно време:
Среда - Понедељак: 12:00-20:00
Субота: 12:00-21:00
Уторком је Музеј затворен за публику.

Цена улазнице: 300 рсд
Групне посете (10 лица и више): 200 рсд
Студенти, ученици основних и средњих школа, пензионери, корисници EYCA, City Card и City Pass картица: 150 рсд
Право на бесплатан улаз:
Лица са инвалидитетом, труднице, предшколска деца, професори, доценти, асистенти и студенти историје уметности, архитектуре, ликовне и примињене уметности, новинари , запослени из сродних културних установа , чланови ICOM-а, AICA, ИКТ, УЛУС-а, УЛУПУДС-а и других струковних удружења.

Информације о групним посетама и вођењима на број телефона 063-862-3129, и на мејл info@msub.org.rs

Попусти се остварају уз показицање легитимације на благајни Музеја.
Улаз је бесплатан сваке среде
.

****

Салон Музеја савремене уметности
Париска 14, Београд

Салон МСУБ не ради због извођења радова на санацији и реновирању простора

****

Галерија-легат Милице Зорић и Родољуба Чолаковића

Родољуба Чолаковића 2, Београд

Летње радно време: 14:00-21:00
Уторком је Легат затворен за публику.
Улаз у Легат је бесплатан.

Едиција „Око уметности“


Eдициja "Oкo умeтнoсти" пoсвeћeнa je oбjaвљивaњу тeoриjских књигa и збoрникa тeкстoвa кojи сe бaвe истрaживaњeм и интeрпрeтaциjoм систeмских услoвa и друштвeнoг кoнтeкстa прoдукциje сaврeмeнe умeтнoсти. Eдициja je eдукaтивнo oриjeнтисaнa и нaмeњeнa je лoкaлнoj умeтничкoj зajeдници, eкспeртимa, студeнтимa и свимa oнимa зaинтeрeсoвaним зa oткривaњe oнoгa штo сe нaлaзи «oкo умeтнoсти» и чини прeдуслoв цeлoвитoг рaзумeвaњa сaврeмeних умeтничких прaкси.

 

Савремена уметност и музеј: критика политичке економије уметности
Приредила: Јелена Стојановић
Превод: Новица Петровић, Ђорђе Томић, Дејан Сретеновић
Година издања: 2013.
Број страна: 341
Димензије: 21 цм
(Едиција Око уметности ; 1)
ISBN 978-86-7101-291-1


 

Прилози за историју Музеја савремене уметности
Приредио: Дејан Сретеновић
Година издања: 2016.
Број страна: 352
Димензије: 21 цм
(Едиција Око уметности ; 2)
ISBN 978-86-7101-320-8