Вести


МСУБ Обавештења

Будите информисани о нашим активностима


Пратите нас...

Facebook Twitter Facebook Facebook


Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19

Радно време

Музеј савремене уметности
Ушће 10, блок 15, Београд

Радно време:
Затворено до 19. јуна
због припреме изложбе
„Ефекат прегледа”.Студенти, ученици основних и средњих школа, пензионери, корисници EYCA, City Card и City Pass картица: 250 рсд
Право на бесплатан улаз:
Лица са инвалидитетом, труднице, предшколска деца, професори, доценти, асистенти и студенти историје уметности, архитектуре, ликовне и примињене уметности, новинари , запослени из сродних културних установа , чланови ICOM-а, AICA, ИКТ, УЛУС-а, УЛУПУДС-а и других струковних удружења.

Информације о групним посетама и вођењима можете добити од 9 до 18 часова, на број телефона 063-862-3129, и на мејл info@msub.org.rs

Попусти се остварају уз показицање легитимације на благајни Музеја.
Улаз је бесплатан сваке среде
.

****

Салон Музеја савремене уметности
Париска 14, Београд

Радно време: 12:00-20:00 Уторком је Салон затворен за публику. Улаз у Салон је бесплатан.

****

Галерија-легат Милице Зорић и Родољуба Чолаковића

Родољуба Чолаковића 2, Београд

Радно време: 12:00-20:00
Уторком је Легат затворен за публику.
Улаз у Легат је бесплатан.

Јавне набавке

ПРАВИЛНИК о ближем уређивању поступка (јавне) набавке

2020. година


ЈАВНА НАБАВКА- Набавка електричне енергије, ЈН услуга бр: 02/20 - У ТОКУ 


ЈАВНА НАБАВКА - Откуп уметничких дела обликована у девет партија, ЈН бр. 9/20 - ЗАВРШЕНА


2019. година

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Измена плана јавних набавки за 2019. годину

Измена плана јавних набавки за 2019. годину

Измена плана јавних набавки за 2019. годину

Измена плана јавних набавки за 2019. годину

Измена плана јавних набавки за 2019. годину

Измена плана јавних набавки за 2019. годину

ЈАВНА НАБАВКА - Хигијенско одржавање објеката Музеја савремене уметности ЈНМВ бр. 17/19

ЈАВНА НАБАВКА - Услуга израде промо материјала  ЈНМВ бр. 18/19

Конкурсна документација

Позив за достављање понуда

Одговор на питања понуђача

Одлука о додели уговора 

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - Хигијенско одржавање објеката Музеја савремене уметности ЈНМВ бр. 17/19

Конкурсна документација 

Позив за достављање понуда 

Одговор на питања понуђача

Одлука о обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКА - Физичко-техничко обезбеђење и ППЗ ЈНМВ бр. 16/19 - ЗАВРШЕНА

Конкурсна документација

Позив за достављање понуда 

Одговор на питање понуђача 

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - Израда костима за извођаче реперформанса ЈН услуга бр. 15/19 - ЗАВРШЕНА

Конкурсна документација
Позив за достављање понуда
Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - Документарно праћење активности ЈНМВ бр. 14/19 - ЗАВРШЕНА

Конкурсна документација

Позив за достављање понуде

Обавештење о продужењу рока

Измена конкурсне докуметације

Обавештење о продужењу рока

Одлука о обустави поступка

ЈАВНА НАБАБКА- Откуп уметничких дела обликовано у четири партије, ЈН 13/19 - У ТОКУ

Обавештење 

Конкурсна документација 

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - Куповина аудио и видео опреме за потребе репродуковања уметничких дела, ЈН добара 12/19 - ЗАВРШЕНА

Конкурсна документација
Позив за достављање понуде
Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА- Набавка услуге превођења, ЈНМВ 10/19 - ЗАВРШЕНА

Конкурсна документација
Позив за достављање понуде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА- Набавка услуге превођења, ЈНМВ 10/19 - ЗАВРШЕНА

Конкурсна документација

Позив за достављање понуде

Одговор на питање понуђача 1
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока

Одлука о обустави поступка 

ЈАВНА НАБАВКА- Набавка фотографске опреме, ЈНМВ 11/19 - ЗАВРШЕНА

Конкурсна документација
Позив за достављање понуде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА-Организација путовања за потребе Музеја, ЈНМВ 05/19 - ЗАВРШЕНА
Конкурсна документација
Позив за достављање понуде
Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА- Куповина техничке опреме за потребе изложбе, ЈН добара бр: 09/19 - ЗАВРШЕНА
Конкурсна документација
Позив за достављање понуде
Конкурсна документација - измењена
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКА- Набавка електричне енергије, ЈН услуга бр: 08/19 - У ТОКУ
Конкурсна документација
Позив за достављање понуде
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

ЈАВНА НАБАВКА- Услуга штампе, обликована по партијама, ЈН- услуга бр: 07/19 - ЗАВРШЕНА

Конкурсна документација
Позив за достављање понуде
Измена конкурсне документације
Одговор на питања понуђача
Одговор на питања понуђача 2
Одговор на питања понуђача 3
Измена конкурсне документације2
Одговор на питања понуђача 4
Измена конкурсне документације 3

Одговор на питања понуђача 5
Измена конкурсне документације 4

Обавештење о продужењу рока за пондошење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - Поставка изложбе – услуга израде сценографије за изложбу, ЈН - услуга бр. 06/19 - ЗАВРШЕНА
Конкурсна документација
Позив на подношење понуде
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измењена конкурсна документација
Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

ЈАВНА НАБАВКА - Услуге мобилне телефоније, ЈНМВ - услуга бр. 04/19- ЗАВРШЕНА
Конкурсна документација
Позив на подношење понуде
Одговор на питање понуђача
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - Набавка канцеларијског материјала, ЈНМВ - добара бр: 03/19- ЗАВРШЕНА
Конкурсна докумнтација
Позив на подношење понуде
Одговор на питање понуђача
Измена конкурсне документације
Обавештење о одлагању пока за подношење понуда
Одговори на питања понуђача
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА -Најавна кампања изложбе Марине Абрамовић ,,Чистач''- обликована по партијама– ЗАВРШЕНА
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Одговори на питања
Одлука о додели уговора за Партију 1/ одлука о обустави поступка за Партију 2
Обавештење о обустави поступка за Партију 2
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА-Набавка горива,ЈНМБ - добара бр: 01/19– ЗАВРШЕНА
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

2018. година

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ

ЈАВНА НАБАВКА – Хигијенско одржавање објеката Музеја савремене уметности Београд, ЈНМВ - добара бр. 08/18 – ЗАВРШЕНА
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - Услуге физичко-техничког обезбеђења и противпожарне заштите, ЈНМВ - услуга бр. 07/18 – ЗАВРШЕНА
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

JAВНA НAБAВКA – Рaчунaрскa oпрeмa, JНMВ - дoбaрa бр. 06/18 – ЗАВРШЕНА
Кoнкурснa дoкумeнтaциja
Пoзив зa пoднoшeњe пoнудe
Одговор 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

JAВНA НAБAВКA - Купoвинa дoбaрa - Eлeктричнa eнeргиja , JН - дoбaрa бр. 01/18 – У TOКУ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Одлука о додели уговора

ЈАВНА НАБАВКА - Откуп уметничких дела у шест партија ППБО добара бр. 05/18 - ЗАВРШЕНА
Конкурсна документација
Обавештење о покретању поступка
Одлука о додели уговора
Обавештење о закључљном уговору

JAВНA НAБAВКA - Услугe мoбилнe тeлeфoниje, JНMВ - услугa бр. 02/18 – ЗАВРШЕНА
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Одговор 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - Услуге обезбеђења објеката,ЈНМВ - услуга бр. 01/18 –ЗАВРШЕНА
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - Куповина добара - Горива, ЈНМВ добара бр. 01/18 – ЗАВРШЕНА
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

2017. година

JAВНA НAБAВКA - Вршeњe стручнoг нaдзoрa нaд извoђeњeм дoдaтних рaдoвa нa aдaптaциjи, рeкoнструкциjи и дoгрaдњи oбjeктa Mузeja сaврeмeнe умeтнoсти, ППБO услугa бр. 01/17 - ЗАВРШЕНА
Конкурснa документацијa
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - Откуп уметничких дела за 2017. годину, ППБО добара бр. 02/17 – ЗАВРШЕНА
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Одговор 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закљученом уговору Партија 7
Обавештење о закљученом уговору Партија 8
Обавештење о закљученом уговору Партија 9

Обавештење о закљученом уговору Партија 10
Обавештење о закљученом уговору Партија 11

ЈАВНА НАБАВКА -Технички преглед изведених радова на адаптацији, реконструкцији и доградњи објекта Музеја савремене уметности,ЈНМВ - услуга бр. 01/17- ЗАВРШЕНА
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА -Куповина добара - Мобилијар радног и изложбеног простора објекта Музеја савремене уметности, ППБО - добара бр. 01/17 - ЗАВРШЕНА
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Графичка документација – шеме
Каталог
Ентеријер перспективе
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученомуговору

ЈАВНА НАБАВКА - Извођење додатних грађевинских, грађевинско-занатских, машинских и електро радова на објекту Музеја савремене уметности, ППБО - радова бр. 01/17 - ЗАВРШЕНА
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурснa документацијa – измењена
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА -Куповина добара - Електрична енергија,ЈНМВ - добара бр. 01/17- ЗАВРШЕНА
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА -Куповина добара - Изложбени мобилијар, ЈН- добарабр. 02/17- ЗАВРШЕНА
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Графичка документација
Одговор заинтересованом лицу - 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА -Куповина добара -Мобилијар радног и изложбеног простора објекта Музеја савремене уметности, ЈН- добарабр. 01/17-ЗАВРШЕНА
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Графичка документација - шеме
Каталог
Ентеријер перспективе
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

2016. година

ЈАВНА НАБАВКА -Израда пројекта радног и изложбеног простора објекта Музеја савремене уметности,ЈНМВ - услуга бр. 01/16 -ЗАВРШЕНА
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Ситуација
Основа приземља (затечено стање)
Основа плафона (приземље)
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА - Куповина добара - Горива, ЈНМВ добара бр. 02/16– ЗАВРШЕНА
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Одговор заинтересованом лицу -1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - Куповина добара - Електрична енергија, ЈНМВ добара бр. 01/16– ЗАВРШЕНА
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација – измена и допуна
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда / пријава
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА - Откуп уметничких дела за 2016. годину, ППБО добара бр. 01/16- ЗАВРШЕНА
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закључнеом уговору Партија 3

ЈАВНА НАБАВКА - Извођење радова на адаптацији, реконструкцији и доградњи објекта Музеја савремене уметности, ЈН радова бр. 01/16 - ЗАВРШЕНА
Конкурсна документација
Листа светиљки
Шеме браварије
Предмери
Позив за подношење понуде
Invitation to tender
Одговор заинтересованом лицу -1
Одговор заинтересованом лицу -2
Одговор заинтересованом лицу - 3
Одговор заинтересованом лицу - 4

Одговор заинтересованом лицу - 5
Конкурсна документација – измена и допуна
Предмери - измена и допуна
Одговор заинтересованом лицу - 6