Вести


МСУБ Обавештења

Будите информисани о нашим активностима


Пратите нас...

Facebook Twitter Facebook FacebookРадно време

Музеј савремене уметности
Ушће 10, блок 15, Београд

Музеј је затворен за публику

****

Салон Музеја савремене уметности
Париска 14, Београд

Салон је затворен за публику

****

Галерија-легат Милице Зорић и Родољуба Чолаковића

Родољуба Чолаковића 2, Београд
Затворен за публику

Kонтакт


Mузej сaврeмeнe умeтнoсти Бeoгрaд
Ушћe 10, Блoк 15, 11070 Нoви Бeoгрaд
тeл. +381 (0)11 3115 713
msub@msub.org.rs

Сaлoн Mузeja сaврeмeнe умeтнoсти
Пaрискa 14, 11000 Бeoгрaд
тeл. +381 (0)11 2630 940
salon@msub.org.rs

Лeгaт Mилицe Зoрић и Рoдoљубa Чoлaкoвићa
Рoдoљубa Чoлaкoвићa 2, 11000 Бeoгрaд
тeл. +381 (0)11 3676 092
legat@msub.org.rs