Вести


МСУБ Обавештења

Будите информисани о нашим активностима


Пратите нас...

Facebook Twitter Facebook Facebook


Радно време

Музеј савремене уметности
Ушће 10, блок 15, Београд

Музеј је затворен за публику до 28. марта због скидања изложбе „Чистач” и поставке изложбе „Рефлексије нашег времена: Аквизиције Музеја савремене уметности 1993-2019. године“

****

Салон Музеја савремене уметности

Париска 14, Београд
Радно време: од 12:00 до 20:00, осим уторком
Улаз слободан

****

Галерија-легат Милице Зорић и Родољуба Чолаковића

Родољуба Чолаковића 2, Београд
Затворен за публику

Kонтакт


Mузej сaврeмeнe умeтнoсти Бeoгрaд
Ушћe 10, Блoк 15, 11070 Нoви Бeoгрaд
тeл. +381 (0)11 3115 713
msub@msub.org.rs

Сaлoн Mузeja сaврeмeнe умeтнoсти
Пaрискa 14, 11000 Бeoгрaд
тeл. +381 (0)11 2630 940
salon@msub.org.rs

Лeгaт Mилицe Зoрић и Рoдoљубa Чoлaкoвићa
Рoдoљубa Чoлaкoвићa 2, 11000 Бeoгрaд
тeл. +381 (0)11 3676 092
legat@msub.org.rs