Вести


МСУБ Обавештења

Будите информисани о нашим активностима


Пратите нас...

Facebook Twitter Facebook FacebookРадно време

Музеј савремене уметности
Ушће 10, блок 15, Београд

Летње радно време:
Среда - Понедељак: 12:00-20:00
Субота: 12:00-21:00
Уторком је Музеј затворен за публику.

Цена улазнице: 300 рсд
Групне посете (10 лица и више): 200 рсд
Студенти, ученици основних и средњих школа, пензионери, корисници EYCA, City Card и City Pass картица: 150 рсд
Право на бесплатан улаз:
Лица са инвалидитетом, труднице, предшколска деца, професори, доценти, асистенти и студенти историје уметности, архитектуре, ликовне и примињене уметности, новинари , запослени из сродних културних установа , чланови ICOM-а, AICA, ИКТ, УЛУС-а, УЛУПУДС-а и других струковних удружења.

Информације о групним посетама и вођењима на број телефона 063-862-3129, и на мејл info@msub.org.rs

Попусти се остварају уз показицање легитимације на благајни Музеја.
Улаз је бесплатан сваке среде
.

****

Салон Музеја савремене уметности
Париска 14, Београд

Салон МСУБ не ради због извођења радова на санацији и реновирању простора

****

Галерија-легат Милице Зорић и Родољуба Чолаковића

Родољуба Чолаковића 2, Београд

Летње радно време: 14:00-21:00
Уторком је Легат затворен за публику.
Улаз у Легат је бесплатан.

МСУБиоскоп свеске


Eдициja MСУБиoскoп свeскe прaти прoгрaм Mузeja у oквиру кojeг сe у кoнтeксту сaврeмeнe визуeлнe умeтнoсти истрaжуjу, интeрпрeтирajу и прeдстaвљajу дeлa нaстaлa у мeдиjу филмa. У eдициjи сe oбjaвљуjу књигe и збoрници тeкстoвa из oблaсти истoриje и тeoриje филмa, филмскe eстeтикe кao и публикaциje кoje прaтe тeмaтскe и рeтрoспeктивнe прoгрaмскe кoнцeптe.

Павле Леви: Кино другим средствима
Уредник: Весна Милић
Превод: Ђорђе Томић
Година издања: 2013.
Број страна: 249
Димензије: 20 цм
ISBN 978-86-7101-293-5 (МСУ)
ISBN 978-86-7227-080-8 (ФЦС)


Пуриша Ђорђевић: Сан, Јутро, Подне
Текстови: Весна Милић, Срђан Вучинић, Стеван Вуковић, Динко Туцаковић
Уредник: Весна Милић
Превод: Новица Петровић
Година издања: 2011.
Број страна: 59
Димензије: 20 цм
ISBN 978-86-7101-282-9  Кино Том: Антонио Г. Лауер или Томислав Готовац између Загреба и Београда
Аутор: Слободан Шијан
Уреднице: Весна Милић, Диана Ненадић
Избор фотографија: Слободан Шијан
Година издања: 2012.
Број страна: 356
Димензије: 20 цм
ISBN 978-86-7101-284-3Слатки филм Душана Макавејева
Аутор: Бранислав Димитријевић
Уредник: Весна Милић
Рецезент: Хрвоје Турковић
Година издања: 2017.
Број страна: 73
Димензије: 20 cm
ISBN 978-86-7101-337-6