Вести


МСУБ Обавештења

Будите информисани о нашим активностима


Пратите нас...

Facebook Twitter Facebook FacebookРадно време

Музеј савремене уметности

Ушће 10, блок 15, Београд
Недеља–среда
10–18 часова

Четвртак–субота
10–22 часова

Уторком је музеј затворен за публику.

Улазнице:
· Цена улазнице: 600 рсд
· Групне улазнице: 400 рсд
· Студенти, ученици основних и средњих школа, пензионери: 300 рсд
· Породичне улазнице: родитељи (600 рсд) деца од 7 до 17 (150 рсд)
· Сваке прве среде у месецу улаз је бесплатан.
· Улазнице се могу купити на благајни музеја и преко https://www.tickets.rs/

Информације о групним посетама и вођењима на број телефона 063-862-3129, и на маил info@msub.org.rs сваки дан сем уторка од 10 до 18 часова.

Информације о продаји улазница МСУБ благајна (011) 3115 713

****

Салон Музеја савремене уметности

Париска 14, Београд
Радно време: од 12:00 до 20:00, осим уторком
Улаз слободан

****

Галерија-легат Милице Зорић и Родољуба Чолаковића

Родољуба Чолаковића 2, Београд
Затворен за публику

МСУБиоскоп свеске


Eдициja MСУБиoскoп свeскe прaти прoгрaм Mузeja у oквиру кojeг сe у кoнтeксту сaврeмeнe визуeлнe умeтнoсти истрaжуjу, интeрпрeтирajу и прeдстaвљajу дeлa нaстaлa у мeдиjу филмa. У eдициjи сe oбjaвљуjу књигe и збoрници тeкстoвa из oблaсти истoриje и тeoриje филмa, филмскe eстeтикe кao и публикaциje кoje прaтe тeмaтскe и рeтрoспeктивнe прoгрaмскe кoнцeптe.

Павле Леви: Кино другим средствима
Уредник: Весна Милић
Превод: Ђорђе Томић
Година издања: 2013.
Број страна: 249
Димензије: 20 цм
ISBN 978-86-7101-293-5 (МСУ)
ISBN 978-86-7227-080-8 (ФЦС)


Пуриша Ђорђевић: Сан, Јутро, Подне
Текстови: Весна Милић, Срђан Вучинић, Стеван Вуковић, Динко Туцаковић
Уредник: Весна Милић
Превод: Новица Петровић
Година издања: 2011.
Број страна: 59
Димензије: 20 цм
ISBN 978-86-7101-282-9  Кино Том: Антонио Г. Лауер или Томислав Готовац између Загреба и Београда
Аутор: Слободан Шијан
Уреднице: Весна Милић, Диана Ненадић
Избор фотографија: Слободан Шијан
Година издања: 2012.
Број страна: 356
Димензије: 20 цм
ISBN 978-86-7101-284-3Слатки филм Душана Макавејева
Аутор: Бранислав Димитријевић
Уредник: Весна Милић
Рецезент: Хрвоје Турковић
Година издања: 2017.
Број страна: 73
Димензије: 20 cm
ISBN 978-86-7101-337-6