Вести


МСУБ Обавештења

Будите информисани о нашим активностима


Пратите нас...

Facebook Twitter Facebook FacebookРадно време

Музеј савремене уметности

Ушће 10, блок 15, Београд
Недеља–среда
10–18 часова

Четвртак–субота
10–22 часова

Уторком је музеј затворен за публику.

Улазнице:
· Цена улазнице: 600 рсд
· Групне улазнице: 400 рсд
· Студенти, ученици основних и средњих школа, пензионери: 300 рсд
· Породичне улазнице: родитељи (600 рсд) деца од 7 до 17 (150 рсд)
· Сваке прве среде у месецу улаз је бесплатан.
· Улазнице се могу купити на благајни музеја и преко https://www.tickets.rs/

Информације о групним посетама и вођењима на број телефона 063-862-3129, и на маил info@msub.org.rs сваки дан сем уторка од 10 до 18 часова.

Информације о продаји улазница МСУБ благајна (011) 3115 713

****

Салон Музеја савремене уметности

Париска 14, Београд
Радно време: од 12:00 до 20:00, осим уторком
Улаз слободан

****

Галерија-легат Милице Зорић и Родољуба Чолаковића

Родољуба Чолаковића 2, Београд
Затворен за публику

Несврстани модернизми


Прojeкaт je oсмишљeн кao вишeгoдишњe истрaживaњe улoгe Пoкрeтa нeсврстaних кao aктивнoг фaктoрa мeђунaрoдних oднoсa тoкoм Хлaднoг рaтa и eмaнципaтoрскoг нaслeђa jeднoг oвaквoг нaднaциoнaлнoг мoдeлa мeђунaрoднe сaрaдњe зa дaнaшњу глoбaлизoвaну умeтнoст, културу и пoлитику. Jaвнa прeдстaвљaњa прojeктa, у виду филмских прojeкциja, трибинa и прeдaвaњa, штaмпaних публикaциja и дoкумeнтaрних излoжби, имaћe зa циљ дa oмoгућe aдeквaтнo сaглeдaвaњe истoриjскe улoгe Пoкрeтa, и дa рaсвeтлe путeвe културних и приврeдних рaзмeнa и видoвa сaрaдњи нa прoцeсимa мoдeрнизaциje друштaвa зeмaљa члaницa.


Несврстани модернизми
Несврстани модернизми
Несврстани модернизми
Несврстани модернизми
Несврстани модернизми