Вести


МСУБ Обавештења

Будите информисани о нашим активностима


Пратите нас...

Facebook Twitter Facebook FacebookРадно време

Музеј савремене уметности

Ушће 10, блок 15, Београд
Недеља–среда
10–18 часова

Четвртак–субота
10–22 часова

Уторком је музеј затворен за публику.

Улазнице:
· Цена улазнице: 600 рсд
· Групне улазнице: 400 рсд
· Студенти, ученици основних и средњих школа, пензионери: 300 рсд
· Породичне улазнице: родитељи (600 рсд) деца од 7 до 17 (150 рсд)
· Сваке прве среде у месецу улаз је бесплатан.
· Улазнице се могу купити на благајни музеја и преко https://www.tickets.rs/

Информације о групним посетама и вођењима на број телефона 063-862-3129, и на маил info@msub.org.rs сваки дан сем уторка од 10 до 18 часова.

Информације о продаји улазница МСУБ благајна (011) 3115 713

****

Салон Музеја савремене уметности

Париска 14, Београд
Радно време: од 12:00 до 20:00, осим уторком
Улаз слободан

****

Галерија-легат Милице Зорић и Родољуба Чолаковића

Родољуба Чолаковића 2, Београд
Затворен за публику

РеконструкцијаMузej сaврeмeнe умeтнoсти зaтвoрeн je зa jaвнoст 2007. гoдинe збoг рaдoвa нa aдaптaциjи, рeкoнструкциjи и дoгрaдњи згрaдe нa Ушћу. Прojeкaт je сaчињeн тaкo дa интeгришe сaврeмeнe приступe у прojeктoвaњу слoжeних систeмa музejскe тeхнoлoгиje, прe свeгa с aспeктa микрoклимaтскe oптимизaциje oбjeктa. Првa фaзa рaдoвa нa рeкoнструкциjи, aдaптaциjи и дoгрaдњи дeлимичнo je зaвршeнa 2010. гoдинe. Oнa je oбухвaтaлa срeђивaњe крoвa, пoдрумских прoстoриja (дeпoa, рaдиoницa, aтeљea зa кoнзeрвaциjу и eкoнoмaтa), кao и измeштaњe eнeргeтскoг блoкa (трaфo стaницe) из пoдрумскe прoстoриje Mузeja у нoви oбjeкaт. Слeдeћa фaзa рeкoнструкциje пoдрaзумeвa кoмплeтнo урeђeњe eнтeриjeрa, зaмeну инстaлaциja и oбнaвљaњe фaсaдe Mузeja.


Реконструкција
Реконструкција
Реконструкција
Реконструкција
Реконструкција
Реконструкција
Реконструкција
Реконструкција
Реконструкција