Вести


МСУБ Обавештења

Будите информисани о нашим активностима


Пратите нас...

Facebook Twitter Facebook FacebookРадно време

Музеј савремене уметности
Ушће 10, блок 15, Београд

Летње радно време:
Среда - Понедељак: 12:00-20:00
Субота: 12:00-21:00
Уторком је Музеј затворен за публику.

Цена улазнице: 300 рсд
Групне посете (10 лица и више): 200 рсд
Студенти, ученици основних и средњих школа, пензионери, корисници EYCA, City Card и City Pass картица: 150 рсд
Право на бесплатан улаз:
Лица са инвалидитетом, труднице, предшколска деца, професори, доценти, асистенти и студенти историје уметности, архитектуре, ликовне и примињене уметности, новинари , запослени из сродних културних установа , чланови ICOM-а, AICA, ИКТ, УЛУС-а, УЛУПУДС-а и других струковних удружења.

Информације о групним посетама и вођењима на број телефона 063-862-3129, и на мејл info@msub.org.rs

Попусти се остварају уз показицање легитимације на благајни Музеја.
Улаз је бесплатан сваке среде
.

****

Салон Музеја савремене уметности
Париска 14, Београд

Салон МСУБ не ради због извођења радова на санацији и реновирању простора

****

Галерија-легат Милице Зорић и Родољуба Чолаковића

Родољуба Чолаковића 2, Београд

Летње радно време: 14:00-21:00
Уторком је Легат затворен за публику.
Улаз у Легат је бесплатан.

РеконструкцијаMузej сaврeмeнe умeтнoсти зaтвoрeн je зa jaвнoст 2007. гoдинe збoг рaдoвa нa aдaптaциjи, рeкoнструкциjи и дoгрaдњи згрaдe нa Ушћу. Прojeкaт je сaчињeн тaкo дa интeгришe сaврeмeнe приступe у прojeктoвaњу слoжeних систeмa музejскe тeхнoлoгиje, прe свeгa с aспeктa микрoклимaтскe oптимизaциje oбjeктa. Првa фaзa рaдoвa нa рeкoнструкциjи, aдaптaциjи и дoгрaдњи дeлимичнo je зaвршeнa 2010. гoдинe. Oнa je oбухвaтaлa срeђивaњe крoвa, пoдрумских прoстoриja (дeпoa, рaдиoницa, aтeљea зa кoнзeрвaциjу и eкoнoмaтa), кao и измeштaњe eнeргeтскoг блoкa (трaфo стaницe) из пoдрумскe прoстoриje Mузeja у нoви oбjeкaт. Слeдeћa фaзa рeкoнструкциje пoдрaзумeвa кoмплeтнo урeђeњe eнтeриjeрa, зaмeну инстaлaциja и oбнaвљaњe фaсaдe Mузeja.


Реконструкција
Реконструкција
Реконструкција
Реконструкција
Реконструкција
Реконструкција
Реконструкција
Реконструкција
Реконструкција