Вести


МСУБ Обавештења

Будите информисани о нашим активностима


Пратите нас...

Facebook Twitter Facebook FacebookРадно време

Музеј савремене уметности
Ушће 10, блок 15, Београд

Музеј је затворен за публику

****

Салон Музеја савремене уметности
Париска 14, Београд

Салон је затворен за публику

****

Галерија-легат Милице Зорић и Родољуба Чолаковића

Родољуба Чолаковића 2, Београд
Затворен за публику

Зоран Тодоровић „Топлина” (2009) / Изложба „Рефлексије нашег времена: Аквизиције Музеја савремене уметности 1993–2019.”

Говорни програми | 28.03.2020


Фото: Боба Мирјана Стојадиновић

Зоран Тодоровић, Топлина (2009) / филц од људске косе, монитори и видео документација, димензије променљиве

Предмет и циљ рада Топлина били су конципирање и постављање просторне инсталације која у свим својим битним својствима функционише као перформанс који изводи публика али и различите установе света уметности, као и неке институције ван њега. Рад прати једну структуру која се развија око идеје биовредности телаиспитујући везе којесе могу замислити или конструисати око организовања масовне производње/потрошње предмета, потенцијално робе, направљене од био-хуманог материјала односно људског био-отпада (косе). Истовремено, ова врста предмета/робе се у свом првом наступу, као део наручене инсталације, појављује у једном сасвим специфичном контексту уметности у којем је уметност схваћена као репрезентација државе и нације.

Инсталацију чини 1.200 км² филца направљеног од људске косе за шта је било потребно ошишати приближно 240.000 људи. Читав процеснастанка рада прати видео документација која чини интегрални део ове поставке.

Крајњи резултат овог процеса је инсталација сачињена од докумената и предмета који потенцијално имају употребну вредност. Наиме, они су предмет трговине и размене, могу се куповати као сувенир, фетиш предмет, као простирка или ћебе, као уметнички објекат или нешто друго, што је још увек предмет анализе и постпродукције овог пројекта. Чињеница да су они израђени од сировине људског порекла, на шта публику детаљно упућује документација, ствара непријатну алузију на логорске погоне из времена Другог светског рата. Та алузија, међутим, није нешто што овај пројекат тематизује, она се појавила као очекивани нуспродукт биотехнолошке процедуре која га је реализовала. Овај рад је у продукционом смислу дословно пратио логику и праксу савремене економије, индустрије и технологије, а у смислу његове конзумације и потрошње као крајње консеквенце актуелне културе.

— Зоран Тодоровић
 
Зоран Тодоровић „Топлина” (2009) / Изложба „Рефлексије нашег времена: Аквизиције Музеја савремене уметности 1993–2019.”
Зоран Тодоровић „Топлина” (2009) / Изложба „Рефлексије нашег времена: Аквизиције Музеја савремене уметности 1993–2019.”
Зоран Тодоровић „Топлина” (2009) / Изложба „Рефлексије нашег времена: Аквизиције Музеја савремене уметности 1993–2019.”